Undervisningen

Vores mål er, at eleven dagligt udfordres gennem forskellige undervisningsaktiviteter med adgang til varierede løsningsmuligheder, tænkning og værktøj ud fra den enkeltes forståelsesramme og niveau. 

Efteruddannelse og høj faglighed

Vi lægger vægt på høj faglighed og har derfor linjefagsuddannede lærere (eller undervisere med linjefagskompetencer) til at undervise i grundfagene/prøvefagene (dansk, matematik, engelsk, tysk, og de naturvidenskabelige fag).  

Vi tilstræber at efteruddanne vores lærere, så de følger med i fagenes udvikling både ift. viden, didaktik, metodik og teknologiforståelse. 

Den enkelte lærer har metodefrihed inden for sit fag, men der arbejdes mod et fælles mål i overensstemmelse med de fastsatte ministerielle mål. Dog har vi øje for, at elever med større indlæringspotentiale skal nå længere end dette, f.eks. ved at nå stof, der rækker ind i gymnasiets pensum. 

Differentiering i undervisningen

Dette kræver undervisningsdifferentiering, forventningsafstemning og et solidt teamsamarbejde lærerne imellem, så forståelsen for den enkelte elevs læringspotentiale er kendt for alle klassens lærere, så de kan målrette tilrettelæggelsen af undervisningen til den enkelte elev.  

For at imødekomme en kreativitet har vi udviklet egne fag på nogle årgange. Læs mere om disse i de enkelte fagbeskrivelser:
Biltex
Motorik
Science

Image link