Det forpligtende samarbejde og fællesskab

For at eleverne lykkes med at nå deres mål og udnytter deres potentialer bedst muligt under gode og trygge forhold, er det vigtigt at vi har et velfungerende samarbejde mellem forældre, lærere og elever. Samarbejdet indebærer både fokus på den enkelte og hele gruppen/klassen. Det er således med til at styrke individet inden for fællesskabet muligheder og rammer.  

Vi holder forældremøder i august/september for alle klasser. Igennem året har vi elevsamtaler, karaktergivning, forældresamtaler og skriftlige bedømmelser af elevernes arbejde. Alt sammen værktøjer, der hjælper os med at holde fokus på hver enkelt elevs faglige niveau, sociale kompetencer og generel trivsel på skolen samt at informere forældrene om dette. 

Tæt samarbejde mellem skole og hjem

Vi ved af erfaring, at et tæt samarbejde mellem skole og hjem skaber den tryghed og tillid, som er nødvendig for en god og lærerig skolegang for barnet.  

Vi bestræber os på at være et godt eksempel for eleverne. Det vil sige, at lærerne møder velforberedte til timerne, er imødekommende overfor elever og forældre, tager den nødvendige kontakt ift. at dele kendskab til elevens udvikling og/eller udfordringer. Vi holder forældrene informerede om dagligdagen i klassen. 

Particle element