Info til leverandører

Sejergaardsskolen modtager kun elektroniske fakturaer.

Sejergaardsskolens EAN-nummer: 5790002643767
Sejergaardsskolens CVR-nummer: 56611215

Disse oplysninger skal stå på fakturaen:

  • EAN-nummer
  • Virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer
  • Fakturanummer
  • Fakturadato
  • Betalingsoplysninger
  • Personreference eller anden reference
  • Mængden og arten af leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser
  • Pris på det leverede
  • Momssats og momsbeløb

Leverandører kan gratis indtaste fakturaer online, ved at gå ind på www.digisense.dk/sendfaktura.

Spørgsmål vedrørende e-fakturering rettes til Janne Nielsen på jni@sejergaardsskolen.dk eller telefon 5918 5124.

Particle element