Lejrskoler

Fælles oplevelser er med til at skabe en fælles fortælling, som alle kan tage del i og bidrage til. Lejrskoler styrker klassefællesskabet, fordi alle må udvise forståelse for gruppen og dennes behov. Turene giver mulighed for at lære hinanden godt at kende på andre områder end de faglige og læringsmæssige. Personlige kompetencer såsom imødekommenhed, behovsudsættelse, selvstændighed, anerkendelse af forskellighed og kompromissøgning udvikles og stiller krav til og viser nye sider af eleverne. Derfor har vi på Sejergaardsskolen lejrture på næsten alle årgange. 

Lejrskoler på næsten alle klassetrin

I 0.-1. klasse er klasserne afsted med en enkelt overnatning. Fra 2.-6. klasse er man afsted med to overnatninger. Man rejser med sin parallelklasse, så legerelationer og kendskab på tværs af klasserne bringes i spil, hvilket giver gode muligheder for faglige relationer og fælles undervisningsforløb i hverdagen. 

I 5. klasse, hvor man får nye lærere, er årgangen dog kun på lejrskole i ulige kalenderår, når turen går til Sejerborg for hele skolen den sidste uge op til sommerferien.  

I 7., 8. og 9. klasse bliver turene udvidet til 5 dage/4 overnatninger.  Vi lægger vægt på, at 7. klassernes tur lægges i Danmark – f.eks. Bornholm eller Sønderjylland. 

I 8.-9. klasse går lejrskolerne uden for Danmarks grænser, dog under hensyntagen til bæredygtighed, økonomi, tid og sund fornuft. Ture til andre lande er med til at bringe forståelse for og læring om andre kulturer ind i elevernes bevidsthed, og de får mulighed for at bruge deres engelsk og tysk i konkrete sammenhænge. Denne internationale dimension er vigtig, for os som skole, at give eleverne mulighed for at afprøve, udforske og agere i. 

Økonomi ifm med lejrskoler

Derfor anser vi lejrskoler og udenlandsrejser som en del af skoletilbuddet, hvorfor udgifter til rejser er inkluderet i skolepengene helt fra 0. klasse.   

Da rejserne er dyrere i 7.-9. klasse er udgifterne på disse årgange naturligt højere end i 0.-6. klasse.  

Nye elever må forvente en mer-opkrævning ifm. lejrskoler, hvis man begynder på disse klassetrin. 

Image link
Particle element