Børn på Sejergaardsskolen

Spireskolen

Det overordnede mål med Spireforløbet er at gøre børnene trygge og vante til både hinanden, skolens område og de nye voksne omkring dem. Det kræver tid og kræfter at skifte miljø, og i Spireskolen arbejdes der med mange forskellige aktiviteter, så de sociale relationer udvikles i et passende tempo og under trygge forhold. 

Der arbejdes ofte på tværs af klasserne, så kendskab og samarbejde på tværs bliver en naturlig del af skolens praksis.  

Eleverne skal gå i deres klasser i mange år, så det er vigtigt, at vi får sammensat børnene, så klassedynamikken fungerer, og unødige udfordringer undgås. 

Derfor bliver den endelige klasseopdeling først indgået omkring efterårsferien i 0. kl.  

Eleverne gøres undervisningsparate

Et andet mål med spireforløbet er, at eleverne stille og roligt gøres undervisningsparate og dermed være i stand til at modtage fælles beskeder, være selvhjulpne med f.eks. toiletbesøg og påklædning og ikke mindst bevare og stimulere deres nysgerrighed for at lære. 

Alle dage starter kl. 8.15 hvor man går til morgensang i samlingssalen sammen med resten af skolens elever og lærere. Dernæst følger forskellige aktiviteter med f.eks. temaer som: bogstaver, tal, natur, begreber, trafik, krop og bevægelse og opstart på udviklings,- og dannelsesarbejdet med ”Fri for mobberi”-materialet, som eleverne jævnligt vil arbejde med frem til og med 2. klasse. 

Kl. 11 spises frokost, hvor pædagogen ofte vil fortælle en historie eller læse højt for eleverne, og kl. 12.00 går eleverne videre i SFO eller bliver hentet fra skole. 

Læs mere om dagens gang i SFO’en her: Dagen i SFO

Image link
Particle element
Mere information

Kl. 08.15 starter vi dagen med morgensang for alle skolens elever.

Kl. 11.00 spises frokost, hvor pædagogen ofte vil fortælle en historie eller læse højt for eleverne

Kl. 12.00 går eleverne videre i SFO eller bliver hentet fra skole.