Talentcamps

På Sejergaardsskolen har vi øje for, at alle elever udvikler deres potentialer bedst muligt. Det kan være let at glemme de elever, der er flittige, arbejdsomme og i det hele taget bare er dygtige.  

Derfor er vi medlem af foreningen Talentcamp.dk, som har til formål at give talentfulde børn og unge en mulighed for at dygtiggøre sig inden for fagene dansk, matematik og engelsk, samtidig med at de indgår i sociale fællesskaber, hvor det er sejt at være dygtig og dele sin viden med andre. 

Tilegner sig ny viden og udnytter potentialet

Undervisningen foregår på de dygtigste elevers præmisser, hvor de får mulighed for at forbedre sig og opleve fagene både i dybden og i bredden.
Det tilstræbes, at eleverne tilegner sig ny viden, udnytter deres potentialer og derved opmuntres til senere at opnå et højt uddannelsesniveau. 

Der skabes rammer for at skabe sociale relationer med ligesindede jævnaldrene på tværs af landets grundskoler, og samtidig får eleverne mulighed for at møde og opleve fagligt kompetente undervisere og mentorer fra universitetet, som de kan trække på senere i deres uddannelsesforløb.  

Lyst til at lære og udvikle sig – camps i hele Danmark

Der er ca. 12 camps om året, som er placeret i hele Danmark inkl. Bornholm. En camp varer oftest fra torsdag eftermiddag til mandag morgen. Eleverne udvælges af deres faglærere forud for hver camp.  

Man skal være socialt imødekommende, have lyst til at lære og udvikle sig og gide knokle hele dage med at udvide sin faglighed og viden. 

Forældrene betaler for elevens deltagelse i den aktuelle camp udover de månedlige skolepenge. Deltagerbetalingens størrelse afhænger af sted og varighed.  

Image link
Particle element