Specialundervisning – tidlig indsats

Målet med at udfordre eleverne på den enkelte elevs eget niveau gælder naturligvis også for de elever, som har brug for ekstra støtte.  

Ord-, Tal-, og Sprogbutik er skolens specialundervisningstilbud for støtte- og specialundervisning i hhv. Dansk, matematik og engelsk.  

Her kommer eleverne i kortere perioder for at få et ekstra skub til at knække læsekoden, få styr på matematikken, understøtte arbejdet med 2.sproget eller støtte til andre faglige udfordringer inden for disse fag. 

Vi tester elevernes læseforudsætninger allerede før jul i 1. klasse og finder derved de 3-4 elever, der kan have gavn af en gentagelse af læseafkodningens principper. Efter jul i 1. klasse har vi fokus på talforståelse. 

Tidlig indsats

Det er vores hensigt at hjælpe eleverne tidligt i deres skolegang for på den måde gøre skolestarten så positiv som muligt.  

Fra 2. klasse tilbyder vi læse- og stavekurser af 4 til 6 ugers varighed, og vi opfordrer forældrene til at tage kontakt til fag- eller klasselæreren, hvis de føler, at deres barn har behov for ekstra støtte. Det er derfor, vi er her.  

Vi tilbyder ikke specialundervisning på de ældste klassetrin, da vi som beskrevet arbejder ud fra en tænkning om tidlig indsats. 

Particle element