Priser 2024/25

Skolepengene for skoleåret 2024/25 med start i august 2024 er fastsat som vist nedenfor: 

Skolepenge fra 1. august 2024

0. klasse til 6. klasse  2.048 kr. i 11 måneder
7. klasse til 9. klasse  2.256 kr. i 11 måneder

Der gives 25% rabat på 3. barns skolepenge.
Der gives 25% rabat i SFO for 2. og 3. barn i 0. – 4. klasse, som er tilmeldt SFO samtidig.

Søskendebegrebet omfatter biologiske søskende og adoptivsøskende uanset folkeregisteradresse og sammenbragte børn med samme folkeregisteradresse. Det er forældrenes ansvar at oplyse skolen, hvis der tilflytter eller fraflytter børn på folkeregisteradressen.

Betaling:

Betalingen forfalder den 1. bankdag i måneden. Opkrævningen skal tilmeldes PBS. Ved for sen indbetaling opkræves et rykkergebyr på 50 kr.

Udmeldelse:

Ved udmeldelse af skolen betales for løbende måned + to rater ekstra.
Ved udmeldelse af SFO’en betales for løbende måned + en måned ekstra.

Indmeldelsesgebyr:

Ved endelig indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr på 650 kr. Beløbet opkræves sammen med skolepengene.

Tilskud

Ved indtægtsgrundlag op til ca. 360.000 kr. kan der søges om tilskud til skolepenge og SFO.
Tilskudsrammen til skolepenge vil være afhængig af årsindkomst ml. ca. 1.000 og 4.000 kr. samlet for et helt skoleår og til SFO ml. ca. 250 og 3.000 kr. samlet for et helt skoleår. Pengene kommer til udbetaling efter nytår, og det samlede beløb fordeles således i raterne januar til juni måned.
Ansøgningsfrist 1. september 2024. Opslag om dette kommer i god tid på Skoleintra.

Spiseordning:

Tilmelding for et helt skoleår ad gangen (mulighed for at stoppe op til hvert kvartal): Pr. dag kr. 25
Dagsbillet (købes i boden): Pr. dag kr. 30

Morgenmodul
Kl. 06.15 – 08.05

11 rater á kr. 660

Eftermiddagsmodul
Kl. 13.45 – 17.00

11 rater á kr. 1.190

Heldagsmodul
Kl. 06.15 – 08.05 + 13.45 – 17.00

11 rater á kr. 1.850

Skolebusmodul
Kl. 13.45 – 14.35

11 rater á kr. 230 (kun for elever tilmeldt skolebussen)

Raterne for skole og SFO er udregnet som et årsbeløb og opkræves fra august 2024 til og med juni 2025. Juli måned er betalingsfri.

SFO klippekort for tilkøb af ekstra modul:
Klippekort med 10 klip: kr. 750

Brug af klippekortet kræver, at eleven er tilmeldt et modul i forvejen.

Morgenmodul tæller 1 klip og eftermiddagsmodul tæller 1 klip.

Elever i 4. klasse kan, fra den 1. januar og frem til sommerferien starter, nøjes med kun at købe klippekort.

SFO i skoleferier
Pr. uge kr. 750. Beløbet opkræves udover den almindelige månedlige betaling for SFO. 

Maj og juni måned, før start i 0. klasse, inkl. fuld SFO kr. 4.650.
Beløbet opkræves i 2 rater à kr. 2.325 i maj og juni måned.

Rytmik 1. klasse: 10 rater á kr. 170 for 32 lektioner.

Rotations-sammenspil 2. klasse: 10 rater á kr. 170 for 32 lektioner.

Sammenspil 3. – 9. klasse: 10 rater á kr. 200 for 32 lektioner.

Instrumentalundervisning duo 2. – 3. klasse: 10 rater á kr. 315 for 32 lektioner

Instrumentalundervisning solo 4. – 9. klasse: 10 rater á kr. 415 for 32 lektioner á 20 min (Ved flere instrumenter herefter kr. 515 pr. rate).

Instrumentalundervisning 4. – 9. klasse: 10 rater á kr. 620 for 32 lektioner á 30 min (Ved flere instrumenter herefter kr. 775 pr. rate).

Midikor 2. – 4. klasse: Engangsbeløb på kr. 135 for hele sæsonen (sep – jun).

Big Band: Det er gratis at deltage i Big Band, hvis du går til instrument i musikskolen. Hvis du udelukkende skal gå til Big Band er prisen: 10 rater á kr. 200 for 32 lektioner.

Instrumentleje saxofon, trompet og trombone: 10 rater á kr. 110

Instrumentleje plastic-trombone: 10 rater á kr. 45

Indmeldelsesgebyr i Musikskolen: kr. 175

Musikundervisning af forældre/bedsteforældre: 10 rater á kr. 515 for 32 lektioner á 20 min

Musikundervisning af forældre/bedsteforældre: 10 rater á kr. 775 for 32 lektioner á 30 min

Der opkræves 10 rater pr. skoleår fra august 2024 til og med maj 2025.

Tilmelding er bindende for hele skoleåret.

Teaterværksted 4. – 9. klasse: 9 rater á kr. 325,- for 28 gange á 2 lektioner.

Der opkræves 9 rater pr. skoleår fra september 2024 til og med maj 2025.

Tilmelding er bindende for hele skoleåret.

11 rater á kr. 692. Tilmelding er bindende for hele skoleåret.

Texas instruments TI-503 SV (begynder) kr. 62,-. (udgår når lager er tømt)

Texas Instruments TI-30XB MultiView (udvidet) kr. 175,-.

(Disse priser justeres løbende, når nyt parti købes hjem).

Particle element