Priser 2023/24

Skolepengene for skoleåret 2022/23 med start i august 2022 er fastsat som vist nedenfor: 

Skolepenge fra 1. januar 2023

0. klasse til 6. klasse  1.988 kr. i 11 måneder
7. klasse til 9. klasse  2.190 kr. i 11 måneder

Raterne opkræves fra januar måned 2023 til og med juni måned 2023. 

Der gives 25% rabat på 3. barns skolepenge.
Der gives 25% rabat i SFO for 2. og 3. barn i 0. – 4. klasse, som er tilmeldt SFO samtidig.

Søskendebegrebet omfatter biologiske søskende og adoptivsøskende uanset folkeregisteradresse og sammenbragte børn med samme folkeregisteradresse. Det er forældrenes ansvar at oplyse skolen, hvis der tilflytter eller fraflytter børn på folkeregisteradressen.

Betalingen forfalder den 1. bankdag i måneden. Opkrævningen skal tilmeldes PBS. Ved for sen indbetaling opkræves et rykkergebyr på 50 kr.

Ved udmeldelse

Ved udmeldelse af skolen betales for løbende måned + to rater ekstra.
Ved udmeldelse af SFO’en betales for løbende måned + en måned ekstra.

Ved optagelse på venteliste betales et ventelistegebyr på 500 kr. Pengene overføres til konto 8117-0003067011 med angivelse af elevnavn. Ved endelig indmeldelse betales et gebyr på 650 kr.

Tilskud

Ved indtægtsgrundlag op til ca. 360.000 kr. kan der søges om tilskud til skolepenge og SFO. Tilskudsrammen til skolepenge vil være mellem ca. 1.000 og 4.000 kr. samlet for et helt skoleår og til SFO ml. ca. 250 og 3.000 kr. samlet for et helt skoleår. Pengene kommer til udbetaling efter nytår, og det samlede beløb fordeles således i raterne januar til juni måned. Ansøgningsfrist 1. september 2022. Opslag om dette kommer i god tid inden på Skoleintra.

Kl. 06.15 – 08.05
11 rater á kr. 675

Kl. 07.00 – 08.05
11 rater á kr. 430

Kl. 13.45 – 16.00
11 rater á kr. 1.155

Kl. 13.45 – 17.00
11 rater á kr. 1.475

Kl. 13.45 – 14.35
11 rater á kr. 210 (kun for elever tilmeldt skolebussen)

Raterne for skole og SFO er udregnet som et årsbeløb og opkræves af 11 rater. Juli måned er betalingsfri. 

SFO klippekort for tilkøb af ekstra modul:

Klippekort med 10 klip: kr. 500

Brug af klippekortet kræver, at eleven er tilmeldt et modul i forvejen.

Morgenmodul tæller 1 klip og eftermiddagsmodul tæller 1 klip.

Elever i 4. klasse behøver ikke fra 1. januar at være tilmeldt et modul for at kunne købe klippekort.

SFO i skoleferier

Pr. uge kr. 550. Beløbet opkræves udover den almindelige månedlige betaling for SFO. 

Kl. 14.00 – 16.00, mandag og onsdag

11 rater á kr. 200

Maj og juni måned, før start i 0. klasse, inkl. fuld SFO kr. 4.650. Beløbet opkræves af 2 rater i maj og juni måned 2024.

Rytmik 1. klasse: 10 rater á kr. 170 for 32 lektioner.

Rotations-sammenspil 2. klasse: 10 rater á kr. 170 for 32 lektioner.

Sammenspil 3. – 9. klasse: 10 rater á kr. 200 for 32 lektioner.

Instrumentalundervisning duo 2. – 3. klasse: 10 rater á kr. 315 for 32 lektioner

Instrumentalundervisning solo 4. – 9. klasse: 10 rater á kr. 415 for 32 lektioner á 20 min (Ved flere instrumenter herefter kr. 515 pr. rate).

Instrumentalundervisning 4. – 9. klasse: 10 rater á kr. 620 for 32 lektioner á 30 min (Ved flere instrumenter herefter kr. 775 pr. rate).

Midikor 2. – 4. klasse: Engangsbeløb på kr. 135 for hele sæsonen (sep – jun).

Big Band: Det er gratis at deltage i Big Band, hvis du går til instrument i musikskolen. Hvis du udelukkende skal gå til Big Band er prisen: 10 rater á kr. 200 for 32 lektioner.

Instrumentleje saxofon, trompet og trombone: 10 rater á kr. 110

Instrumentleje plastic-trombone: 10 rater á kr. 45

Indmeldelsesgebyr i Musikskolen: kr. 175

Musikundervisning af forældre/bedsteforældre: 10 rater á kr. 515 for 32 lektioner á 20 min

Musikundervisning af forældre/bedsteforældre: 10 rater á kr. 775 for 32 lektioner á 30 min

Der opkræves 10 rater pr. skoleår fra august 2023 til og med maj 2024.

Tilmelding er bindende for hele skoleåret.

Teaterværksted 4. – 9. klasse: 9 rater á kr. 325,- for 28 gange á 2 lektioner.

Der opkræves 9 rater pr. skoleår fra september 2023 til og med maj 2024.

Tilmelding er bindende for hele skoleåret.

11 rater á kr. 692. Tilmelding er bindende for hele skoleåret.

Texas instruments TI-503 SV (begynder) kr. 62,-. (udgår når lager er tømt)

Texas Instruments TI-30XB MultiView (udvidet) kr. 175,-.

(Disse priser justeres løbende, når nyt parti købes hjem).

Particle element