Lærerstuderende på Sejergaardsskolen?

På Sejergaardsskolen betragter vi de lærerstuderende som både kolleger og studerende i deres praktikperiode.  

Det forventer vi også, de selv gør, og at de dermed er gode rollemodeller for eleverne, respekterer tavshedspligten og tager ansvar for elevernes læring sammen med den faste faglærer. 

 Vi forventer bl.a. at den studerende indgår i og tager initiativ til gode didaktiske diskussioner både før og efter undervisningen, så vedkommende kan udvikle sig som underviser og formidler – både for egen og elevernes skyld. 

Hver praktikperiode afsluttes med en eksamen, som særligt praktikvejleder gerne hjælper med og giver input til. Det kræver dog at den studerende er aktiv omkring læringsprocesserne for sig selv og evt. sine medstuderende, og deltager i at udvikle kompetencerne omkring praktikkens videns- og færdighedsmål. 

Vi bestræber os på, at praktiklærerne så vidt muligt har linjefag i praktikfagene og kender til praktiklæreropgaven. Praktikanten har supervision med praktiklærerne ifm. undervisningen og vejledning/evaluering med vores praktikvejleder løbende gennem praktikken. 

Rundt om lærergerningen

Vi sikrer de studerende kommer omkring så mange områder af lærergerningen som muligt i praktikperioden – ikke bare undervisning, men også teammøder, lærerrådsmøder, gårdvagter, klasseledelse, forældresamarbejde, konflikthåndtering mm. 

Sejergaardsskolen forpligter sig til et samarbejde der er vejledende, ansvarligt, dialogbaseret og indholdsrigt i praktikperioden. 

Praktikanten forpligter sig til at være initiativrig, spørgende, aktiv, observant, opsøgende og undersøgende. 

Sejergaardsskolen – et godt uddannelsessted!