Sejerklubben for 5.-7. klasse

Selvom man hører til udskolingen, er der fortsat elever i 5.-7. kl., som har brug for et sted at være efter skoletid, bl.a. fordi afstanden fra skole til hjem gør det lidt besværligt at være sammen med kammerater efter skoletid. 

Lektiehjælp og aktiviteter med socialt aspekt

Sejerklubben giver mulighed for at blive på skolen mellem 14-16. I Sejerklubben er det i høj grad eleverne, der er styrende for indholdet af aktiviteter, som primært vil have et socialt aspekt. Her kan man hænge ud på skolen et par timer efter undervisningstid og være sammen med andre unge under opsyn af et par lærere. Lærerne vil være til rådighed ifm. lektiehjælp eller igangsætning af kreative og sociale aktiviteter. De vil støtte diskussioner og ideer men ikke være direkte igangsættere, retningsgivende eller på anden måde styrende for aktiviteterne i klubben.  

Man kan benytte klubben 2 gange ugentligt – mandag og onsdag mellem 14-16. 

Pris for deltagelse i klubben er 200 kr. pr. måned, som opkræves sammen med skolepengene.  

Particle element