Afdelingsopdelt skole

For at hæve fagligheden og styrke den almene udvikling og dannelse for både elever og lærere, blev den afdelingsopdelte skole indført i 2011.

Indskoling og udskoling

Afdelingsopdelt skole betyder, at klasser er opdelt i indskoling (0.-4. klasse) og udskoling (5.-9. klasse). Lærerne underviser enten i den ene eller den anden afdeling i sine linjefag. 

Ved at fokusere på undervisningen på færre årgange, har lærerne mulighed for at specialisere sig. De kan i højere grad udvikle deres faglighed og didaktiske arbejde indenfor en mindre defineret elevgruppe.  

Styrket samarbejde i de mange teams

Et andet mål er at styrke samarbejdet mellem lærerne i de mange teams. Det største teamsamarbejde sker på afdelingsniveau, hvor der bliver delt viden og erfaringer på tværs mellem alle afdelingens lærere. Derudover er der teamsamarbejde på årgangsniveau samt teamsamarbejdet på klasseniveau, hvor alle klassens lærere har et formaliseret samarbejde. Det giver bedre fokus på og viden om den enkelte elev. 

De tre typer teams betyder, at man som lærer “forstyrres” lidt i dagligdagen. Lærerne altid skal kunne forklare egne hensigter, formål og mål med undervisningen. På den måde bliver det kontinuerligt nødvendigt at udvikle sig selv og sin undervisning i takt med skiftende elevgrupper og samarbejdspartnere.  

Læs mere om undervisningsplaner og mål her

Image link
Particle element

Mere information

I Indskolingen er fokus på at udvikle de grundlæggende færdigheder og kundskaber hos eleverne – de skal lære at læse, skrive og regne. Dette foregår både på traditionel vis med papir og blyant men i høj grad med anvendelse af de nye digitale og teknologiske muligheder som iPads og computer giver mulighed for.  

Forståelse for fællesskabets rammer

Hos de yngste elever er der ved siden af et fagligt fokus også fokus på trivsel og på at udvikle forståelse for fællesskabets rammer og være en del af dem. 

Vi benytter på skolen materialet “Fri for Mobberi”, hvor der arbejdes med cases og givne situationer, hvor børnene lærere at håndtere, løse eller nedtrappe konflikter ved hjælp af billeder, film og hånddukker. 

I Udskolingen lærer eleverne at udvælge og anvende de kundskaber og færdigheder, som de har tilegnet sig i de små klasser, samtidig med at de støttes i at tilegne sig ny viden via opsøgende, eksperimenterende og undersøgende aktiviteter i både bøger, på internet og gennem fysiske/praktiske opgaveløsning. 

Tværfagligt samarbejde

I de ældste klasser arbejder vi gerne i tværfagligt, hvor eleverne anvender deres viden fra forskellige fag og sætter dem i spil i nye sammenhænge, hvorved eleverne opnår nye erkendelser. 

Ansvar for både egen og andres læring

Vi arbejder hvert år også projektorienteret med fokus på læring ud fra egen undren og nysgerrighed, og hvor eleverne i højere grad undersøger og indsamler data og selv udarbejder det endelige produkt, som deles med kammeraterne ved fremlæggelser i klassen. På denne måde lærer eleverne også at tage ansvar – både for egen og andres læring. 

I de ældste klasser vender vi blikket mere mod afgangsprøverne og det videre uddannelsesforløb på ungdomsuddannelserne med de muligheder, der er for den enkelte elev.