Indmeldelse

Udfyld indmeldelsesblanketten

Hvis du ønsker dit barn indmeldt på Sejergaardsskolen, bedes du udfylde indmeldelsesblanketten. (Blanketten kan udfyldes på skærmen, printes eller gemmes som PDF).

Den udfyldte blanket mailes til skolens kontor på kontakt@sejergaardsskolen.dk.
En mail fra fx Gmail vil i de fleste tilfælde være krypteret.
Ønsker du ekstra sikkerhed, så kan mailen sendes til sikkermail@sejergaardsskolen.dk.
Det kræver dog, at du som afsender også sender fra en sikker mail.
Det er også muligt at indtelefonere CPR-numrene til skolens kontor.

Ved optagelse på venteliste betales et ventelistegebyr på kr. 500. Pengene overføres til konto 8117-0003067011 med angivelse af elevnavn. Ved endelig indmeldelse betales et gebyr på kr. 650.

Prioritering ved ledige pladser

Når Sejergaardsskolen har modtaget indmeldelsesblanketten, optages barnet typisk på venteliste. Når der er ledige pladser på det aktuelle klassetrin, udvælges kommende elever efter følgende prioritering:

  • Søskendegaranti
  • Fordeling mellem piger og drenge – vi tilstræber en ligelig fordeling i klasserne.
  • Indmeldelsesdato
Particle element
Mere information
Indmeldelsesblanket