Undervisningplaner og mål

Undervisningen

Vores mål er, at hver enkelt elev dagligt bliver udfordret på sit eget niveau, og via undervisningen samt det daglige arbejde lærer at navigere selvstændigt inden for fællesskabets rammer, så de uddannes til det samfund, de er en del af.

Vi lægger vægt på høj faglighed og har derfor oftest linjefagsuddannede lærere til at undervise i grundfagene/prøvefagene (dansk, matematik, engelsk, tysk, og de naturvidenskabelige fag). Vi tilstræber at efteruddanne vores lærere, så de følger med i fagenes udvikling.

Den enkelte lærer har metodefrihed inden for sit fag, men der arbejdes mod et fælles mål i lighed med de ministerielle mål. Dog har vi øje for, at elever med større indlæringspotentiale, skal nå længere end dette, f.eks. ved at nå stof, der rækker ind i gymnasiets pensum.

Dette kræver undervisningsdifferentiering, forventningsafstemning og et solidt teamsamarbejde lærerne imellem, så forståelsen for den enkelte elevs læringspotentiale er kendt for alle klassens lærere, så de kan målrette tilrettelæggelsen af undervisningen til den enkelte elev. 

For at imødekomme en kreativitet har vi udviklet egne fag på nogle årgange. Læs mere om disse i fagbeskrivelserne herunder.

Biltex

Fagbeskrivelse Motorik

Fagbeskrivelse Science

Faktisk skole. Fede arrangementer de også laver.

Linette Skou Larsen