Nyhedsbrev april 2022

Nyhedsbrev april 2022
 

Af Eva Hede, skoleleder

Endelig slap coronaen sit tag i os. Man skulle have troet, at snakken og bekymringerne blev siddende i både elever, personale og forældre, men den forstummede forbavsende hurtigt.

Nu ser vi ind i et lyst og pandemifrit forår, hvor vi igen kan være sammen med hinanden både i faglige og sociale sammenhænge. Alle trænger til at leve og opleve sammen. Alt det forsømte skal indhentes og mange klassearrangementer bliver gennemført, nu hvor klasserne igen kan hygge sig sammen og med deres forældre.

Vi ser frem til de mange kommende musikalske arrangementer; huskoncerter i denne uge, forårskoncert den 26. april og Festivaldag med salg fra klasseboder og livemusik fra scenen den 20. maj. Det er særlig dejligt at kunne tage imod forældre og søskende på skolen, da samarbejdet med forældrene bliver meget lettere og bedre, når vi kan være i samme rum og de får indblik i, hvad deres børn egentlig laver i skolen.

Vi har på skolen oplevet en stor interesse for ledige pladser de sidste 2-3 måneder, og håber på at nogle af vores små klasser kan blive lidt større hen over sommeren. Samarbejdet med markedsføringsfirmaet Generaxion samt ansættelsen af vores nye It-medarbejder har skabt gode og nye muligheder ift. udarbejdelse af pr-materiale og selvproducering, som vi ikke har haft tidligere. Det er en fornøjelse at se arbejdet giver gode resultater. For vi har brug for det, hvis vi fremadrettet skal drive den skole, som vi mener er den bedste for eleverne.

2. maj begynder vores nye små spireelever i før-skolen. Det er en stor dag, hvor de nye skoletasker skal luftes og penalhuset tages i brug for første gang. Vi bruger maj og juni måned til at gøre eleverne fortrolige med og trygge ved det nye sted og ikke mindst hinanden. Børnene kommer fra mange forskellige børnehaver, hvor kun nogle enkelte følges videre til vores skole.  Vores pædagoger har stor erfaring med arbejdet omkring spireklasserne og ved hvad der skal til for at skabe en god skolestart med tryghed og nærvær.

Sommerens afgangprøver for FP9 og FP10  er igen i år blevet reduceret, hvilket betyder at vores afgangsklasser skal op i færre fag end de planlagte. De længe ventede praktiske prøver for 8. klasserne er også aflyst. Vores elever var ellers klædt godt på til den nye prøveform, og vi ærgrer os en smule over aflysningen der. Vi er dog glade for, at eleverne trods alt får mulighed for at gå til prøve og få den erfaring det medfører. Det er væsentligt, da de fleste vælger den gymnasiale vej efter afslutning hos os.

Sidst i januar måtte skolen desværre sige farvel til sin afdelingsleder på efterskolen, Stig Kaufmanas. Vi har pr. 6. april ansat Mette Holmbjerg i den stilling. Mette er læreruddannet og har været efterskolelærer i 23 år samt haft sit eget konsulentfirma med coaching og personlig udvikling de sidste 3 år. Nu var hun klar til at kaste sig ud i lederopgaven. Vi glæder os til samarbejdet med Mette.

Efterskolen tager på deres årlige udlandsrejse midt i april, der som tidligere går til Holland på 3 flodbåde med indlagte stop, hvor der kan gives gadekoncerter og kigges på den Hollandske kultur.

Det tekniske personale har også fået ny leder. Anne Thunbo blev ansat som køkkenleder midt i marts og vi aner allerede nye boller på suppen og højt humør i køkkenet. Dagligdagen med eleverne omkring sig er ny for Anne, men hun er fuld af gå-på-mod og god energi, som smitter af på dem hun omgiver sig med.

Vores samarbejde med lokalområdet og vores virke udadtil har under coronaen været sat en anelse på pause. Men de trofaste sponsorer har trods nedlukning og færre koncerter bakket ufravigeligt op om de få mulige koncerter, vi har kunnet afvikle. Siden februar har vi haft besøg af Ulla Abdulla-band, der sang og underholdt de alleryngste gæster og dernæst gæstede pianisten Katrine Gislinge skolen ved en udsolgt klassisk koncert, hvor Beethoven, Chopin og Debussy var på programmet. Onsdag den 11.maj kommer det unge talent Mads Christian (kendt fra X-factor) og besøger vores yngre publikum. Vi glæder os til musik for fuld udblæsning i vores hal igen.

Ellers går foråret med at tilrettelægge det kommende skoleår, ansætte nye medarbejdere og gøre skolen klar til at tage hul på endnu et godt og lærerigt år.