Nyhedsbrev september 2022

Nyhedsbrev september 2022
  

Af Eva Hede, skoleleder

Skolesangen – Dem Vi Er
I anledning af skolens 125-års jubilæum i 2020 tog skolens ledelse og bestyrelse allerede i 2019 initiativ til at få skrevet en sang, som skulle udtrykke og vise skolens grundlæggende værdier gennem sang og musik. Skolens forældre blev inviteret ind i projektet, hvor vi var så heldige, at det lokalt bosatte musikerpar og forældre på skolen; Sophia Ziegler og Anders Emil Jensen, meldte sig på banen til opgaven. De brugte tid på at dykke ned i skolens værdier og ikke mindst historie for at finde frem til, hvad det egentlig vil sige at både bære og være Sejergaards-hjertet.

Desværre ramte pandemien midt i processen, og tidsplanen blev udfordret pga. elevernes og lærernes hjemsendelse af flere omgang. Det betød lange perioder, hvor projektet lå mere eller mindre stille, men det var vigtigt for udtrykket i sangen, at det var skolens egne elever, der indspillede sangen og medvirkede i den tilhørende musikvideo, som også blev produceret af en forældre; Stanley With. Så vi måtte alle væbne os med tålmodighed, og de sidste optagelser med glade og syngende elever på en solbeskinnet skole blev først færdiggjort i august 2022 – tre år efter at projektet blev sat i gang.

Selve indspilning, mixning og redigering har skolens musiklærer og lydmand Kim Thiesen stået for sammen i tæt samarbejde med Sophia og Anders Emil. Det har taget mange, mange timer at blive færdige med det musiske udtryk, men vi er lykkelige for resultatet. Og sammen med den flotte video rammer både tekst, melodi og billeder lige i hjertet.

Fokus på trivsel
Debatten om børn og unges dalende trivsel har været stigende, siden vi mærkede de første effekter af coronanedlukningen. Dog oplevede mange skoler allerede inden corona, at der var flere og flere børn og unge, som i en meget ung alder blev psykisk udfordret. Begreber som angst og lavt selvværd fylder desværre i uhyggelig grad i debatten, og i kombination kan disse udfordringer i værste fald ende med stigende skolefravær.

Som undervisningsinstitution for grundskole- og efterskoleelever har vi et stort ansvar for at hjælpe både elever og medarbejdere og få skabt de nødvendige rammer og strukturer, så det bliver muligt for den enkelte elev at både trives og modtage læring. Sammen med forældrene har vi et fælles ansvar for at klæde eleverne godt på til det multikulturelle, innovationskrævende præstationssamfund vi har fået skabt os.

Derfor tog den samlede ledelse initiativ til et fælles input for både medarbejdere og forældre den 1. september, hvor vi havde besøg af Ph.d. Louise Tidmand, som oplyste om fakta på området samt rammesatte drøftelser omkring ansvar/medansvar og individ overfor fællesskab. Tak til alle fremmødte forældre for jeres opbakning og konstruktive deltagelse.

Forud for mødet var der gennemført en digital trivselsmåling for 1.-9. kl., så vi havde nogle konkrete tal at forholde os til. Overordnet set ligger Sejergaardsskolen godt ift. de landsdækkende målinger, men vi kan sagtens arbejde på at forbedre særligt oplevelsen af tryghed og overdragelsen af ansvar (særligt fra forældrene) til de yngste elever samt styrke de ældre elevers selvværd – muligvis ved at prioritere og udvikle en kultur, hvor det at fejle bliver en styrke og basis for at turde eksperimentere og udfordre sig selv og hinanden.

Trivselsudvalget, der består af forældrerepræsentanter, lærere og ledelse arbejder videre med den overordnede trivselsstrategi. Første gang den 4. oktober.

Sparetider
Det er ingen hemmelighed, at vi med nogen nervøsitet går vinteren, med de stigende el- og gaspriser, i møde. Som i alle andre husstande og virksomheder skal der findes steder, hvor vi kan mindske forbruget. Det indebærer, at alle der har sin gang i skolens lokaler – både elever og medarbejdere – tager ansvar for opgaven.

Vi bliver hjulpet lidt på vej i forståelsen for denne adfærdsændring, da det jo er en krise, der tales om i alle medier. Det er ikke kun på skolen, man skal skrue ned for varmen, slukke for lyset og tage kortere bade. I hjemmene skal vi også allesammen have fokus på vores energiforbrug.

Både det store og lille elevråd vil den kommende tid arbejde på at udtænke idéer til besparelser (de er faktisk enormt kreative og løsningsorienterede), som vi på lærer- og ledelsesplan vil arbejde videre med. Det lille elevråd har f.eks. allerede foreslået køletasker frem for køleskabe, tæpper i klasserne, indesko og kun oplade iPad og pc, som er nødvendige for undervisningen.

Alle vil uden tvivl blive nødt til at iføre sig varmere tøj, da vi naturligvis følger regeringens udmelding om at holde temperaturen på 19 grader på virksomheder som vores.

Det er svært at koncentrere sig, hvis man fryser og egentlig også unødvendigt, hvis man blot er lidt forudseende og investerer i det varme tøj – så må man evt. gå lidt på kompromis med modens anvisninger.