Bestyrelsen

Bestyrelsen

Peter Ankerstjerne Brandt, formand
Linda Marie Nyholm, næstformand
Jesper Stenholm, bestyrelsesmedlem
Sara Fokdal Lehn, bestyrelsesmedlem
Bendt Ole Løike, bestyrelsesmedlem
Emilie Dittmer Hartwich, bestyrelsesmedlem
Tilde Jordal Hansen, suppleant

Bestyrelsens mundtlige beretning april 2023

Generalforsamlingsreferat april 2023

Regnskab 2022

Skoleleders mundtlige beretning april 2023

Tilsynserklæring 2022-2023

De holder nogle fede koncerter her på Sejergaardsskolen

Allan Grejs

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er over for undervisningsministeren ansvarlig for, at skolens økonomi er i overensstemmelse med skolens vedtægter, loven og andre retsregler om frie grundskoler og kostskoler.

Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens skoleleder. Andet personale ansættes og afskediges efter indstilling fra skolens skoleleder. Skolelederen har overfor undervisningsministeriet og bestyrelsen det fulde ansvar for den pædagogiske ledelse af skolen.

Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes driftsregnskab og status for skolen. Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med loven og andre retsregler for frie grundskoler og kostskoler og skal være afsluttet senest den 15. april.

Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Forældre til elever og fastansatte ved skolen har dog altid ret til indsigt i budgetter, regnskaber/revisionsprotokol og andre dokumenter, der er af betydning for bl.a. en vurdering af skolens økonomi og som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan også tillægge retten til andre.