Dagens gang

Dagens gang på Sejergaardsskolen

På Sejergaardsskolen ringer klokken til time.

Kl. 08.05 er der en lærer til at modtage eleverne i klassen.
Kl. 08.15 starter vi dagen med morgensang for alle skolens elever. 

Det er helt naturligt for os at synge sammen hver morgen. Vi synger alt muligt forskelligt. Fra danske salmer til Kim Larsen eller nyere tekster og melodier. Vi synger stående med teksten på storskærm, så alle kan rette kroppen ud under sangen og følge med i teksten.  Morgensang er også stedet hvor vi giver vigtige beskeder som omhandler dagen.

Om formiddagen er der 2 dobbelttimer adskilt af et stort frikvarter. Herefter følger spisefrikvarteret, hvor de små klasser spiser sammen med en lærer, og hvor der ofte er højtlæsning.

Om eftermiddagen ligger først en almindelig lektion, herefter følger studie-lektiebåndet, hvor der kan laves lektier, læses eller laves gruppearbejde. For indskolingen slutter skoledagen her, mens der for udskolingens elever er en lektion mere.

Kl. 14.00 slutter skoledagen for 0.-4. klasse.
Kl. 14.30 slutter skoledagen for 5.-9. klasse.

Herefter er der musikskole, teaterværksted og evt. andre frivillige aktiviteter.

At der findes et studie-lektiebånd er ikke ensbetydende med, at eleverne ikke har lektier for. Generelt kan det siges, at der i de små klasser er ingen eller meget få lektier, da de fleste kan nås i studie-lektiebåndet. I de ældre klasser vil der i højere grad være hjemmearbejde, da der er flere opgaver, som kræver fordybelse, specielt i de ældste klasser, hvor der er flere afleveringsopgaver.

Se dagens gang illustreret her

Dejlig skole at være på besøg på. God stemning.

Dejlig skole at være på besøg på. God stemning.