Trivselsmåling

Trivselsmåling

Sejergaardsskolen iværksætter med jævne mellemrum trivselsmålinger hvor elever får lejlighed til at udtrykke deres mening på en række punkter. Målingerne foretages særskilt for 0.-3. klasse og 4.-9. klasse.

Trivselsmålinger er senest foretaget i august 2022.

Trivselsmåling elever i 0. 3. klasse august 2022

Trivselsmåling elever i 4. 9. klasse august 2022

Opfølgning og orientering om trivselsarbejdet

Den dejligste skole/SFO med de bedste lærere og pædagoger. Mine varmeste anbefalinger herfra!

Maria Høgh Lund, forældre