Antimobbestrategi

Antimobbestrategi

I visitationssamtaler og i skolens andre udmeldinger til forældre pointerer vi kraftigt, at Sejergaardsskolen ikke tolererer mobning. På forældremøder tages problemet op, og forældre opfordres her til at ringe sammen og orientere klasselærerne, hvis de iagttager mobning blandt eleverne.

Vi ved selvfølgelig, at drillerier altid vil finde sted mennesker imellem, og at dette er noget, som alle vil blive udsat for, og som man må lære at klare. Mobning er noget andet! Her taler vi om forfølgelse af enkelte elever over længere tid, og det må ikke finde sted.

Når sådanne tilfælde opstår, er det skolens politik at kontakte de involverede forældre for derigennem at nå til en afklaring. Samtidig tager klasselæreren en alvorlig samtale med mobberne og den mobbede for at stoppe det. Skulle disse tiltag ikke have effekt, vil skolelederen gå ind i sagen.

Fortsat mobning kan i sidste ende medføre bortvisning fra skolen. Generelt tages mobning op som et vigtigt tema i danskundervisningen og på møderne i sikkerhedsudvalget, hvor elever er repræsenteret, med henblik på til stadighed at bedre samværet mellem skolens elever.

Antimobbestrategi

Fantastisk skole...:-)

Ole Lützhøft Petersen