UU-vejledning

UU-vejledning

På Sejergaardsskolen ønsker vi at ruste eleverne bedst muligt til valg af ungdomsuddannelse. Vi giver eleverne et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsområder samt arbejdsforhold. I samarbejde med uddannelsesvejleder, lærere og forældre støttes eleverne i at sætte realistiske mål og i at arbejde hen imod dem. Vi lægger vægt på at rådgivningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs ønsker og behov. Vores uddannelsesvejleder findes under Kontakt-menuen.

Uddannelsesvejlederen hjælper den enkelte elev med:

 • Uddannelsesorientering og uddannelsesplaner (8. og 9. klasse)
 • Individuelle samtaler (8. og 9. klasse)
 • Introkurser på Ungdomsuddannelsesstederne (8. klasse)
 • Tilbud om brobygningskurser for uafklarede (9. klasse)
 • Praktik og særpraktik (9. klasse)
 • Valg af andre skoleformer, f.eks. efterskole
 • Rådgivning og vejledning om uddannelsesvalg i (9. klasse)
 • Tilmelding til en ungdomsuddannelse (9. klasse)
 • Informationssøgning

Vejledningsforløb i 8. og 9. klasse:Uddannelsesvejlederen tilrettelægger og udfører individuelle og/eller kollektive vejledningssamtaler i samarbejde med skolen i 8. og 9. klasse.

 • 8. klasse: Kollektiv vejledning om uddannelsesvalg, ungdomsuddannelser og Introkursus. Individuelle vejledningssamtaler. Endvidere introduktion til it-baseret information og vejledningstilbud. UU-vejlederen kan deltage i forældremøde og informere om ungdomsuddannelser og Introkursus.
 • 9. klasse: Kollektiv vejledning om uddannelsesplan, uddannelsesvalg, ungdomsuddannelser, praktik, særpraktik og evt. brobygning. Individuelle vejledningssamtaler i forbindelse med uddannelsesplanen samt tilmelding til ungdomsuddannelse. Endvidere introduktion til it-baseret information og vejledningstilbud. Deltager i forældremøde og informerer om uddannelsesplan, adgangskrav, praktik og tilmelding til ungdomsuddannelse. 
Faktisk skole. Fede arrangementer de også laver.

Linette Skou Larsen