Lærerstuderende

Lærerstuderende på SEJERGAARDSSKOLEN?

Sejergaardsskolen som uddannelsessted for lærerstuderende

På Sejergaardsskolen betragter vi dig som både kollega og studerende i din praktikperiode. Det forventer vi også du selv gør, og du dermed er en god rollemodel for eleverne, respekterer tavshedspligten og tager ansvar. Vi forventer bl.a. at du indgår i og tager initiativ til gode didaktiske diskussioner både før og efter undervisningen, så du kan udvikle dig som underviser – både for dine egne og elevernes skyld.

Hver praktikperiode afsluttes med en eksamen, som vi gerne hjælper med og giver input til. Det kræver dog at du er aktiv omkring læringsprocesserne for dig selv og evt. dine medstuderende, og deltager i at udvikle kompetencerne omkring praktikkens videns-og færdighedsmål.

Vi vil bestræbe os på, at praktiklærerne så vidt muligt har linjefag i praktikfagene og kender til praktiklæreropgaven. Du har supervision med praktiklærerne ifm. din undervisning og vejledning/evaluering med vores praktikvejleder løbende gennem din praktik.

Vi bestræber os på, at du i praktikperioden kommer omkring så mange områder af lærergerningen som muligt – ikke bare undervisning, men også teammøder, lærerrådsmøder, gårdvagter, klasseledelse, forældresamarbejde, konflikthåndtering mm.

Sejergaardsskolen forpligter sig til et samarbejde der er vejledende, ansvarligt, dialogbaseret og indholdsrigt i din praktikperiode.

Du forpligter dig til at være initiativrig, spørgende, aktiv, observant, opsøgende og undersøgende.

Sejergaardsskolen – et godt uddannelsessted

Praktikportalen (kræver login)

Sejergaardsskolen Privatskole Uddannelsesplan For Laererstuderende I Praktik 231019

De holder nogle fede koncerter her på Sejergaardsskolen

Allan Grejs