Indmeldelse

Indmeldelse

Hvis du ønsker dit barn indmeldt på Sejergaardsskolen, bedes du udfylde indmeldelsesskemaet.

Det udfyldte skema kan sendes til skolens kontor eller scannes og mailes til 
sejergaardsskolen@sejergaardsskolen.dk.

Ved optagelse på venteliste betales et ventelistegebyr på kr. 500. Pengene overføres til konto 8117-0003067011 med angivelse af elevnavn. Ved endelig indmeldelse betales et gebyr på kr. 650.

Når Sejergaardsskolen har modtaget indmeldelsesskemaet optages barnet typisk på venteliste. Når der er ledige pladser på det aktuelle klassetrin, udvælges kommende elever efter følgende prioritering:

  • Søskendegaranti 
  • Fordeling mellem piger og drenge - vi tilstræber en ligelig fordeling i klasserne.
  • Indmeldelsesdato

Indmeldelsesblanket Privatskolen

Fantastisk skole...:-)

Ole Lützhøft Petersen