Fra børnehave til skolestart

Spireskole

Målet med Spireforløbet er at gøre børnene trygge og vante til både hinanden, skolens område og de nye voksne omkring dem. Det kræver tid og kræfter at skifte miljø, og i Spireskolen arbejdes der med mange forskellige aktiviteter, så de sociale relationer bedst muligt  kan udvikles.

Der arbejdes ofte på tværs af klasserne, da alle  på den måde får mulighed for at lære hinanden at kende. Vi forsøger ikke at vende eleverne til, at de går i en bestemt klasse, da vi først foretager den endelige klassedannelse omkring efterårsferien i 0.kl. 

Et andet mål med spireforløbet er, at eleverne stille og roligt gøres parate til at modtage undervisning og dermed være i stand til at modtage fælles beskeder, være selvhjulpne med f.eks. toiletbesøg og påklædning og ikke mindst bevare og stimulere deres nysgerrighed for at lære.

Alle dage starter kl. 8.15 hvor man samlet går til morgensang  i samlingssalen sammen med resten af skolens elever og lærere.

Så følger forskellige aktiviteter med f.eks. temaer som:

bogstaver, tal, natur, begreber, trafik, krop og bevægelse og opstart på projektet med ”Fri for mobberi”, som eleverne jævnligt vil arbejde med frem til og med 2.klasse.

Kl. 11. er der frokost, hvor pædagogen ofte vil fortælle en historie eller læse højt for eleverne, og kl. 12.00 går eleverne i SFO eller holder fri.


Siden blev udskrevet fra: https://www.sejergaardsskolen.dk/privatskolen/undervisning/spireskolen/ Udskrevet kl. 19:30 - mandag d. 21. oktober 2019