IT og læring

Vision og faglighed

En væsentlig del af skolens vision er at uddanne og udvikle mennesker, der kan begå sig i det samfund, de er en del af - nationalt og globalt. I skolens pædagogiske strategi er inddragelsen af digitale medier i undervisningen et af fokusområderne for de kommende år. Både lærere og elever skal fremadrettet kunne navigere i mangfoldigheden af digitale medier, hvilket kræver viden om muligheder og ikke mindst at kunne begrænse sig.
De seneste år er udviklingen inden for teknologien og anvendelsesmuligheder på skoleområdet gået stærkt, og vi er overbevist om, at det fortsætter sådan. Det er både interessant og nemt at anvende information fra hele verden i undervisningssammenhænge, og eleverne får mulighed for at forholde sig til globale problemstillinger. Derfor er det også skolens opgave at klæde eleverne på til at begå sig i denne digitale verden og lære dem, hvordan man forholder sig kritisk til udbuddet af information, udnytter teknologiens mangfoldige muligheder ud fra et læringsperspektiv og ikke mindst give dem gode vaner i brugen af disse digitale medier. De skal indgå som et naturligt redskab for at opnå ny viden og læring på andre måder. 

Inddragelsen af teknologi i undervisningen skaber flere læringsveje for eleverne, og tilføjer et element af leg, hvilket virker motiverende. IT-baseret undervisning har potentiale til at fremme elevernes faglige og sociale udvikling samt styrke deres motivation for at lære og samtidig tilpasse niveauet således at den enkelte elev hele tiden udfordres.
Senest er det besluttet at indkøbe iPads til indskolingens klasser, hvilket naturligt bør medføre andre undervisningsformer og læringsmiljøer. Fra 4. klasse arbejdes der på elevernes egne PC’ere, da vi stadig mener, iPadens programmer er for mangelfulde til brug for udskolingens fag. Ændringer i den opfattelse vil naturligvis have vores opmærksomhed fremadrettet.

Lærerne arbejder ud fra SAMR-modellen, så vi hele tiden sikrer en refleksion omkring anvendelsen af IT.

Vores målsætninger for området IT og Læring er at:

·         Være på forkant med udviklingen af digitale medier i undervisningen

 

·         Inddragelsen af digitale medier skal være en naturlig del af skolens hverdag

 

·         Eleverne skal lære at indhente viden og informationer samt kunne forholde sig kritiske til informationsmængden

·         Eleverne skal gennem hele skoleforløbet lære om og udvikle gode vaner for brugen af disse medier

·         Nøje følge med i implementeringen i vores undervisning og løbende evaluere på vores igangsatte projekter