Evaluering af eleverne

Evaluering af eleverne
Gennem jævnlig evaluering, elev- og skole-hjemsamtaler samt afvikling af de diverse tests og prøver, kan vi holde øje med, om vi overholder vores læringsmål og får den forventede og ønskede effekt af undervisningen.

I 0.-2. kl. gives en skriftlig udtalelse fra alle elevens lærere, hvor der lægges vægt på elevens faglige og sociale færdigheder I 3.-9.kl. gives karakterer for det faglige standpunkt to gange om året - til jule- og sommerferie samt en skriftlig udtalelse bl.a. om trivslen, hvis det er nødvendigt.

Karakteren skal ses som et standpunkt, som både forældre og elev bør forholde sig til.