Specialundervisning

Specialundervisning - tidlig indsats

Målet med at udfordre eleverne på den enkelte elevs eget niveau gælder naturligvis også for de elever, som har brug for ekstra støtte. Tal- og ordbutikken er skolens afdeling for støtte- og specialundervisning. Her kommer eleverne i korte perioder for at få et ekstra skub til at knække læsekoden, få styr på matematikken eller støtte til andre faglige udfordringer, de måtte have.

Vi tester elevernes læseforudsætninger allerede før jul i 1. klasse og finder derved de 3-4 elever, der kan have gavn af en ekstra hånd. Efter jul i 1. klasse har vi fokus på talforståelse.

Det er vores hensigt at hjælpe eleverne tidligt i deres skolegang for på den måde gøre skolestarten så positiv som muligt. 

Fra 2. klasse tilbyder vi læse- og stavekurser af 4 til 6 ugers varighed, og vi opfordrer forældrene til at tage kontakt til fag- eller klasselæreren, hvis de føler, at deres barn har behov for ekstra støtte. Det er derfor, vi er her. 

Faktisk skole. Fede arrangementer de også laver.

Linette Skou Larsen