Skole-hjemsamarbejdet

Det forpligtende fællesskab

For at eleverne trives bedst muligt på skolen, er det vigtigt at vi har et velfungerende samarbejde mellem forældre, lærere og elever - det er det, vi kalder et forpligtende fællesskab.

Vi holder forældremøder i august/september for alle klasser, og igennem året har vi elevsamtaler, karaktergivning, forældresamtaler og skriftlige bedømmelser af elevernes arbejde. Alt sammen værktøjer der hjælper os med at holde fokus på hver enkelt elevs faglige niveau, sociale kompetencer og generel trivsel på skolen samt at informere forældrene om dette.

Vi ved af erfaring, at et tæt samarbejde mellem skole og hjem skaber den tryghed og tillid, som er nødvendig for en god og lærerig skolegang for barnet. Vi bestræber os altid på at være et godt eksempel for eleverne, hvilket vil sige, at lærerne møder velforberedte til timerne, er imødekommende overfor elever og forældre, kontakter forældre, når det er nødvendigt og i øvrigt holder forældre orienterede om dagligdagen på skolen og i undervisningen.

Vi glæder os over at drive en skole med fokus på høj faglighed, stort engagement og glade børn, der kan lide at gå i skole.

De holder nogle fede koncerter her på Sejergaardsskolen

Allan Grejs