Velkommen til Sejergaardsskolen


Sejergaardsskolen er en privatskole for elever fra 0.-9. klasse med fokus på høj faglighed samt en stærk tradition for musik og kreativitet.

Privatskolen har eksisteret siden 1895 og har maksimalt 480 elever, svarende til 24 i hver klasse.

Vi er ambitiøse på elevernes vegne og ønsker at skabe hele mennesker med en god faglig ballast til livet efter folkeskolen kombineret med en kreativ og musisk tilgang til fællesskabet og den enkelte elevs tilgang til livet.

Skole, SFO og Musikskole er en integreret enhed, hvor musikken er den levende røde tråd mellem os. Vi ved, at musik skaber glæde, selvtillid og mod til at stå frem og tro på sig selv.

På Sejergaardsskolen åbner vi dørene til en verden i musikalsk fællesskab. Som skole hylder vi det forpligtende fællesskab mellem skole, forældre og lærere, hvor det er alles ansvar at være en aktiv del af det at skabe en god skole og et godt og konstruktivt fællesskab, hvor eleverne lærer at tage ansvar for sig selv og for fællesskabet.

Udover Privatskolen med tilhørende SFO og Musikskole, så omfatter Sejergaarsskolen også en ambitiøs Musikefterskole.

Eva Hede
Skoleleder