Vores værdier

Vores værdier er stærkt forankret blandt lærerne, ledelsen og bestyrelsen:

"Sejergaardsskolens mål er at udvikle kreative, ansvarlige og selvstændige mennesker, som kan bidrage til det nære og det globale samfunds fortsatte udvikling.

Vi udfordrer den enkelte elev i et tidssvarende og inspirerende undervisningsmiljø, hvor fællesskabet mellem elever, personale og forældre er gensidigt forpligtende.

Vi fokuserer på et højt fagligt niveau understøttet af en mangfoldighed af aktiviteter, hvor musik spiller en særlig rolle."