En skole med mange traditioner


Sejergaardsskolen er en skole med en lang historie, og derfor er det naturligt nok en skole med mange traditioner - både gamle traditioner og traditioner af nyere dato.

Udover de traditionsrige koncerter, der er hvert år i Musikskoleregi  (se under koncerter), så er der flere traditioner og højtider på skolen, som præsenteres kort i det følgende:

Morgensang
Hver dag starter i samlingssalen med morgensang. Vi holder fast i denne tradition, fordi vi mener, at det er vigtigt, at vores elever stifter bekendtskab med den danske sangskat, både den, som vi finder i højskolesangbogen og den, som udtrykkes i tidens populære melodier.

Mange tidligere elever nævner morgensangen, som noget de husker fra deres skoletid. Ikke fordi de dengang var helt vilde med den, men fordi de senere i deres liv har indset, at det var en god ting, at de havde hørt og sunget med på sangene.

Første skoledag efter sommerferien
Første dag efter en lang sommerferie er altid en festdag. Første skoledag mødes eleverne i skolegården., hvor vi starter dagen med sammen at synge "Livstræet". Skolelederen byder velkommen til et nyt skoleår, og så er der samling i klasserne. Første skoledag er en kort dag med megen gensynsglæde, men også med lidt vemod over, at den dejlige sommerferie er slut.

Skolens fødselsdag
En anden af årets store fejringer er skolens fødselsdag i august, hvor vi samles på pladsen foran hovedbygningen. Her spiller big bandet for på "Der er ingenting, der maner...", mens vi hejser flaget. Herefter fortæller skolelederen kort om skolens historie, vi synger vi fødselsdagssang, råber hurra - og så er der is til alle.

Der har igennem tiderne været diskussion om, hvorvidt datoen burde være den 22. eller 23. august. Den 22. august 1928 var den dato, hvor skolen formelt blev overtaget af de to frøkner Høyer og Hesseldahl, som er navnkundige i skolens historie, og som ejede skolen frem til 1962.

Den 23. august 1943 er den dato, hvor skolen - efter at have haft kostafdeling på slottet - etablerede sig i de nuværende gule bygninger. Så begge datoer er på sin vis rigtige. Vi har valgt at holde fast ved den første, nemlig den 22. august.

Hyggedag i november for gamle elever
Vi indbyder tidligere elever til hyggedag den anden lørdag i november klokken 13. Hyggedagen for tidligere elever er en uforpligtende sammenkomst, hvor skolen lægger lokaler til, tilbyder salg af lidt god mad og drikke, og hvor de gamle elever ellers ved deres tilstedeværelse skaber dagen. Der deltager for det meste omkring 150 tidligere elever. Klokken 16 siger vi farvel med ønsket om at mødes igen til næste år.

Skolefesten
Det største arrangement i løbet af året er skolefesten med den årlige skolekomedie. Efter oprettelse af Musikskolen i 1985 har det været et must, at skolekomedien var en musical. Der er i årenes løb blevet opført mange forskellige forestillinger, og det er givet, at hvert års forestilling overgår det forrige års, så vores ambitionsniveau er igennem tiden blevet meget højt.

Skolefesten afvikles over to aftener. Den første aften er for de yngste klasser, mens de ældre kommer den anden aften. Ellers forløber aftenen med skolekomedie, lidt mad og drikke ved de opstillede klasseborde, optræden for de små elever første aften og diskotek for de store den anden.

Emneuge
I samme uge (uge 6) som skolefesten finder sted, afvikler vi emneuge for de elever, der ikke deltager i skolekomedien. Som regel forsøger vi at forbinde skolekomediens tema med emnet for ugen, således at ugens indhold går op i en højere enhed.

Juleafslutning med kirkegang
Den sidste dag før jul er alle elever til en speciel julegudstjeneste kun for os i hhv. Tølløse kirke og Kr. Sonnerup kirke. Efter gudstjenesten tager vi tilbage til skolen og hygger i klasserne, indtil vi samles i samlingssalen og synger, inden vi ønsker hinanden god juleferie.

9. klasses sidste skoledag
Det har altid været sådan, at sidste skoledag for afgangsklasserne i slutningen af maj blev behørigt fejret. At skyde med vand og kaste med karameller hører dagen til, og vi har klare aftaler om dagens forløb, så vi er sikre på, at løjerne er sjove, men under kontrol.  

Dimission
Skolen afholder dimission for afgangsklasserne efter at skriftlige og mundtlige prøver er overstået. Vi indbyder afgangseleverne og deres forældre til at deltage i et festligt tagselvbord i spisesalen og efterfølgende arrangement i vores hal, hvor vi efter elevernes indmarch hører på taler fra skoleleder og bestyrelse, klasselærere og evt. forældre og elever. Det er et fast indslag, at lærerne optræder lidt for eleverne. Aftenen er en god afslutning på et langt skoleforløb for vore elever.

Skoleårets afslutning
Sidste fredag før sommerferien er en kort dag, hvor klasserne er sammen med deres klasselærere. Sidst på formiddagen mødes alle elever i samlingssalen, hvor vi tager afsked med hinanden. For afgangsklasserne er det samtidig deres sidste dag på skolen, og oftest møder alle op, selvom de faktisk er dimitteret. Vi synger bl.a. "Der vil altid være et goodbye" og "Feriesangen", og sjældent bliver der sunget så inderligt som netop under sidstnævnte sang.