Ministerielle oplysninger


Under dette punkt findes facts om Sejergaardsskolen, som skolen iflg. ministerielle bestemmelser skal oplyse op på dens website.

Skolens formål er
At drive en skole, som i henhold til lov om friskoler, private grundskoler og frie kostskoler m.v. giver en undervisning, der står mål med folkeskolen og som hviler på et dansk og kristent grundlag. 

Værdigrundlag 
Sejergaardsskolens mål er at udvikle kreative, ansvarlige og selvstændige mennesker, som kan bidrage til det nære og det globale samfunds fortsatte udvikling.

Vi udfordrer den enkelte elev i et tidssvarende og inspirerende undervisningsmiljø, hvor fællesskabet mellem elever, personale og forældre er gensidigt forpligtende. 

Vi fokuserer på et højt fagligt niveau understøttet af en mangfoldighed af aktiviteter, hvor musik spiller en særlig rolle. 

Klik på karakterer for at se skolens karakterer

Bygninger
Sejergaardsskolen består af en række bygninger som er opført i perioden 1895 - 2012. Alle klasselokaler er nye eller totalrenoverede i 2012. Vi har CO2 styret ventilation i alle klasselokaler, ligesom der også er etableret elektroniske tavler. Klasselokalerne opfylder desuden reglerne for korrekt belysning.

Alle lokaler er udstyret med ergonomiske møbler, som kan indstilles individuelt efter elevernes højde.

Vi har endvidere egen idrætshal, samlingssal, flere musiklokaler samt biologi og fysik/kemilokaler, kunst- og håndværkslokale samt køkken.

Fælles mål
Sejergaardsskolen følger de af Undervisningsministeriet fastsatte fælles mål for fagene. 
Se:  http://www.emu.dk/modul/oversigt-over-introduktion-til-fagene

Overgangsfrekvens  
Elevernes overgangsfrekvens fra 9. klasse pr. marts 2017

Undervisning
Skolen tilbyder undervisning fra 0 til 10. klasse. Skolens grundholdning er, at der max skal være 24 elever i klasserne. Dog tages der individuelt hensyn til klassekvotienten i de enkelte klasser, hvilket kan medføre at nogle klasser i en periode kan have et færre antal elever end 24.

Elevernes undervisningsmiljø
Sejergaardsskolen måler jævnligt på elevernes opfattelse af undervisningsmiljøet - de seneste resultater er her:

Antimobbestrategi

Sejergaardsskolen har i 2018 udarbejdet en ny antimobbestrategi - læs den HER