Skolen startede i 1895


Sejergaardsskolen blev grundlagt i 1895, hvor en kreds af mænd fra Tølløse og omegn satte sig  sammen for at danne en skole i Tølløse. sine rødder i de private realskoler, der dukkede op omkring år 1900. Vi har tradition for solid, boglig undervisning og vi lægger stor vægt på elevernes kreative udfoldelse, især på det musiske område.

Sejergaardsskolen har været privat grundskole siden 1895, musikefterskole siden 1992 og kostskole fra 1928 til 2012.

For den historieinteresserede ...

I 1895 satte en kreds af mænd fra Tølløse og omegn sig sammen for at danne en skole i Tølløse. Skolen fungerede som dagskole frem til 1928, frk. Louise Høyer i august måned købte skolen, som hermed blev en privatejet skole.

Allerede i 1929 blev frk. Marie Hesseldahl tilknyttet skolen som de to damer drev i samdrægtighed frem til sommeren 1962. Frøkernernes mål var at drive en god dagskole og samtidig etablere en kostskole. Kostskolen blev en stor succes, og i 1937 var der så mange elever, at frk Høyer lejede Tølløse Slot, hvor der blev indrettet en eksklusiv kostafdeling, hvor kostskoleeleverne boede, alt mens de modtog undervisning i skolen på Sejergårdsvej.

I 1942 brændte slottet næsten helt til grunden. Skolens elever blev indlogeret rundt om i byen, indtil skolen på Sejergårdsvej var blevet ombygget, så eleverne både kunne bo og modtage undervisning der. Det var i denne periode, at de såkaldte Grønlænderhus - nogle barakker fra Thulebasen på Grønland - blev opsat som undervisningslokaler. Herfra udviklede skolen sig op gennem 1940'erne, med besættelsen, 1950'erne og frem til 1962, hvor frk. Høyer overdrog sin skole til at blive en selvejende institution. Frk. Høyer overdrog således sin ejendom og sit livsværk.

Da Frk. Høyer døde i 1975, 80 år gammel, blev hun begravet ved siden af frk. Hesseldahl. I maj 2014 blev frøkenernes mindesten flyttet til Sejergaardsskolen, hvor den ligger foran hovedbygningen ved siden af mindestenen for de faldne danske soldater under 2. verdenskrig.

Siden da fortsatte skolen som privat dagskole for Tølløse borgernes børn, hvilket den fortsat er i dag. Kostskoleafdelingen fortsatte også langt op gennem årene og eleverne boede i lokaler i Kr. Eskildstrup og blev kørt med skolebus hver dag til undervisning på skolen på Sejergårdsvej frem til 2012, hvor kostskoleafdelingen lukkede. Musikskolen, som henvender sig til dagskolens elever, startede i 1985, og i 1992 kom det nyeste skud på stammen til - Musikefterskolen, som er kendt for sit ambitiøse musikniveau.

Således består Sejergaardsskolen i dag af en Privatskole 0.-9. klasse med egen SFO og Musikskole samt en Musikefterskole for 10. klasse.