Elevforeningen


Elevforeningen er et tilbud til alle nuværende og tidligere elever fra Sejergaardsskolen, med det formål at styrke og videreføre fællesskabet fra skoletiden.

Elevforeningen er en kombination af gamle elever fra Tølløse Mellem- og Realskole (TMR) og Sejergaardsskolen, og foreningen har i dag ca. 175 medlemmer, hvoraf den ældste forlod skolen i 1939 og den yngste er årgang 2011. Elevforeningen for TMR blev i øvrigt stiftet den 4. juli 1943.

Elevforeningen afholder mindst to arrangementer årligt. I maj måned afvikles generalforsamlingen og i december måned holdes julemødet. Ved begge arrangementer serveres der en gratis frokost for såvel de deltagende medlemmer og deres eventuelle ledsagere. 

Elevforeningen udgiver bladet Kontakten, der udkommer 2 gange årligt henholdsvis i marts og september måned. Bladet kan tillige læses på elevforeningens hjemmeside. Søger du kontakt til tidligere skole- eller klassekammerater eller andre fra skoletiden, kan vi tilbyde at efterlyse disse i vores medlemsblad eller på vores hjemmeside. Se Elevforeningens hjemmeside

Elevforeningen er desuden repræsenteret i skolens bestyrelse med et medlem.