Skolens bestyrelse


Sejergaardsskolens bestyrelsen består af fem bestyrelsesmedlemmer og en suppleant, som alle vælges blandt Privatskolens forældre. Herudover har Elevforeningen et medlem i bestyrelsen, som er udpeget af Elevforeningens medlemmer.

Fra skolens side deltager Skolelederen, Adminstrationschefen fast på alle bestyrelsesmøder. Herudover deltager følgende personer i bestyrelsesmøderne efter behov:  afdelingslederne for indskolingen, musikskolen og efterskolen samt privatskolens tillidsrepræsentant og formanden for pædagogisk råd.

Bestyrelsen søges altid sammensat, så der er en bred vifte af kompetencer til stede blandt medlemmerne, så bestyrelsen bedst muligt kan fungere som strategisk sparringspartner for skolens ledelse.


Medlemmer af skolens bestyrelse:

Peter E. Andersen, formand
Søren Rasmussen, næstformand 
Anni Pinnerup Axelsen, bestyrelsesmedlem
Linda Marie Nyholm, bestyrelsesmedlem 
Nanna Maj Maach Rasmussen, bestyrelsesmedlem
Bendt Ole Løike, bestyrelsesmedlem valgt af elevforeningen