Skolens bestyrelse


Sejergaardsskolens bestyrelsen består af fem bestyrelsesmedlemmer og en suppleant, som alle vælges blandt Privatskolens forældre. Herudover har Elevforeningen et medlem i bestyrelsen, som er udpeget af Elevforeningens medlemmer.

Fra skolens side deltager skolelederen og adminstrationschefen fast på alle bestyrelsesmøder. Herudover deltager følgende personer i bestyrelsesmøderne efter behov:  afdelingslederne for indskolingen, musikskolen og efterskolen samt privatskolens tillidsrepræsentant og formanden for pædagogisk råd.

Bestyrelsen søges altid sammensat, så der er en bred vifte af kompetencer til stede blandt medlemmerne, så bestyrelsen bedst muligt kan fungere som strategisk sparringspartner for skolens ledelse.


Medlemmer af skolens bestyrelse:

Peter E. Andersen, formand
Mari Nygaard Schmidt, næstformand 
Anni Pinnerup Axelsen, bestyrelsesmedlem
Linda Marie Nyholm, bestyrelsesmedlem 
Peter Ankerstjerne Brandt, bestyrelsesmedlem
Bendt Ole Løike, bestyrelsesmedlem valgt af elevforeningen
Jesper Stenholm, suppleant