Rytmik for de mindste
Elever i 1. klasse får tilbud om at gå til rytmik. I rytmik arbejder vi med, at børnene opnår pulsfornemmelse, at de bliver opmærksomme på musikkens form, og at vi generelt støtter deres motoriske udvikling. Vi arbejder med musikalske grundbegreber, så børnene bliver i stand til at kunne spille sammen med andre. Undervisningen foregår ved aktiviteter som bevægelse, sanglege og dans samt spil på diverse rytmeinstrumenter. 

Rotationssammenspil for 2. klasse
I 2. klasse kan eleverne deltage i rotationssammenspil. Der vil - i fortsættelse af rytmikundervisningen i 1. klasse - blive arbejdet med pulsfornemmelse og musikkens form. Eleverne vil desuden komme til at synge og spille på mange forskellige instrumenter (rotation). Der arbejdes i det hele taget med musikalske grundbegreber, så børnene bliver i stand til at kunne spille sammen med andre.

Sammenspil i 3. og 4. klasse
Der vil - i fortsættelse af rotationssammenspil i 2. klasse - blive arbejdet med pulsfornemmelse og musikkens form. Der arbejdes i det hele taget med musikalske grundbegreber, så børnene bliver i stand til at kunne spille sammen med andre. Eleverne vil komme til at spille på flere forskellige instrumenter i løbet af året, og holdene vil blive dannet på tværs af parallelklasser på samme klassetrin.

Sammenspil for 5. til 9. klasse
På disse klassetrin spiller vi rytmisk musik inden for mange forskellige genrer, men primært pop/rock. Eleverne specialiserer sig normalt inden for deres instrumentalundervisning, således at de har en fastere plads i sammenspilsgruppen. Derfor bør eleven gå til instrumentalundervisning for at deltage i sammenspil. (Det behøver ikke være på Sejergaardsskolen).

Big Band
Big Band er et tilbud til elever, der spiller blæseinstrumenter i Musikskolen (normalt saxofoner, klarinetter og trompeter) samt en lille udvalgt rytmegruppe. Der spilles hovedsageligt instrumentalmusik inden for genrer som swing, rock og latin. Det er sjovt, det er gratis, og Big Bandet optræder også ofte udenfor skolen.