Musikskolen og SejMusik


Musikskole med masser af musik!
På Sejergaardsskolen mener vi, at musikken medvirker til en alsidig udvikling af barnet, og at den giver eleven en helstøbt og sjov skolegang med mange positive effekter på både de indlæringsmæssige og sociale områder.

Musikskolen har rigtig stor søgning, idet omkring 70% af Privatskolens elever er tilmeldt den frivillige musikundervisnings mangeartede tilbud som fx instrumentalundervisning, sammenspil og kor.

Der bliver hvert år afholdt en lang række koncerter, hvor Musikskolens elever får mulighed for at optræde for et stort publikum.

Med så stærkt et musikskoletilbud er det kun naturligt, at musikskolens lærere og ældste elever står for og deltager aktivt i skolens Musical opsætning i uge 6 hvert år.


SejMusik
SejMusik er musikskolens uundværlige støtteforening.

Den består af en gruppe forældre, der ved koncerter, skolefester og festivallørdage driver café med forskellige lækkerier. Foreningens overskud bliver løbende brugt af Musikskolen til køb af messing- og træblæserinstrumenter (der bruges til udlejning), ekstraudstyr til vores mange musiklokaler og som økonomisk støtte ved koncertarrangementer og workshops.

Interesserede "støtter" kan kontakte Musikskolen, der formidler kontakten til SejMusik.