Buskørsel


Skolen har samarbejde med et busselskab om transport af skoleelever fra yderdistrikterne. Skolen foranstalter således for øjeblikket afhentning af elever fra Hvalsø, Såby, Sonnerup og Ejby-området.

Her finder du pris for buskørsel.


Siden blev udskrevet fra: https://www.sejergaardsskolen.dk/privatskolen/information/skolebus/ Udskrevet kl. 19:31 - mandag d. 21. oktober 2019