Hytteture og lejrskoler

Hytteture og lejrskoler

På Sejergaardsskolen mener vi, at lejrskoler og studieture bl.a. tilgodeser den dannelsesmæssige opgave, som skolen har i forhold til at kunne udvikle unge mennesker, der både har kendskab til egen kultur og samfund, men også har en viden om og endda forståelse for andre landes levemåder og kulturer. Man kan læse sig til meget i bøger og på nettet, men noget læring opnås bedst gennem praksis eller situationer og oplevelser, hvor den enkeltes formåen bliver sat på prøve.  At skulle stå på egne ben for en kort stund er i høj grad med til at udvikle elevens kendskab til eget potentiale og eventuelle begrænsninger.

Eleverne lærer helt fra 0.kl. at indgå i disse sammenhænge både inden for egen klasse, parallelklasse men også med hele skolen i og med vi hvert andet år tager af sted på stor-lejr alle 470 elever. Dette sikrer et kendskab til hinanden på tværs af årgange og alder, hvilket uden tvivl gavner samspillet mellem de yngste og ældste elever.

Rejser med lærere og klassekammerater er med til at udvikle og stimulere de sociale færdigheder og relationer mellem mennesker både i gruppen og i mødet med fremmede. Eleverne lærer at indgå i mange forskellige fællesskaber, som ikke nødvendigvis er voksenstyret, og hvor personlige kompetencer og færdigheder såsom imødekommenhed, behovsudsættelse, selvstændighed, anerkendelse af forskellighed og kompromissøgning udvikles, sættes i spil og stiller krav til den enkelte.

Da vi ser hytteture, lejrskoler og udenlandsrejser som en del af skoletilbuddet, er udgifter til rejser inkluderet i skolepengene fra 1.8.2016.  Da rejser er dyrest i 7.-9.kl. er udgifterne på disse årgange naturligt højere end i 0.-6.kl.

I ulige år tager hele skolen på sommerlejr tre dage i ugen op mod sommerferien. Vi tager som regel til Sejerborg ved Høvestræde, hvor alle sover i telte, og vi har mulighed for at spise indendørs. Disse sommerlejre er en flot oplevelse, hvor eleverne får mulighed for at være sammen på langs og tværs af klasserne, samtidig med at der for alle er mange gode lege- , samværs- og bademuligheder.

Fantastisk skole...:-)

Ole Lützhøft Petersen

0. - 6. klasserne

I lige år tager 0.-6. klasserne på hyttetur med parallelklassen. Hytteturene afvikles over to døgn og lægges, således at alle klasser i indskolingen er afsted på samme tid og tilsvarende for klasserne i udskolingen. Disse hytteture er indført for at styrke samværet klassernes elever imellem, samt selvfølgelig for at få en god oplevelse kombineret med læring på en anden måde.

7., 8. og 9. klasser

I 7., 8. og 9. klasse afvikles egentlige lejrskoler over ca. fem døgn. Igen gælder det, at parallelklasserne med deres klasselærere sammen planlægger og gennemfører lejrskolerne. Vi lægger vægt på, at 7. klassernes tur lægges i Danmark. I 8. klasse og 9. klasse går lejrskolerne oftest uden for Danmarks grænser, dog under hensyntagen til økonomi, tid og sund fornuft. For os som skole er den internationale dimension af stor vigtighed.