Teaterværksted

Teaterværksted

Teaterskolen tilbyder forskellige undervisningstilbud for elever fra 4. - 9. kl., og alle afvikles over 28 gange à to lektioner. Man kan frit melde sig til et eller flere forløb. 

Teaterværksted 1 & 2

På disse kurser får eleverne indblik i de arbejdsprocesser, der anvendes indenfor teater, film, mode, design og reklamebranchen.

Man kan arbejde med figurer i forhold til sminkning, maskering, kostumering og rekvisitter. Flere elever vælger at bruge deres arbejde til rollespil, fastelavn, sidste skoledag, gallafester, konfirmationer m.m. Hvis lysten er der, kan de også fremstille teaterdukker eller tilbehør og udsmykning til eget værelse.

Teaterdram

Eleverne lærer igennem forløbet at samarbejde, være spontane og kreative, udveksle ideer, sige fra og til og ikke mindst at fejle og rejse sig igen med nye erfaringer.

Der undervises i dramaøvelser, dramalege, koncentrationsøvelser, teatersportsdiscipliner samt med improvisation.

Undervejs vil der blive taget billeder af produkterne til udstillingsbrug, og forældre vil endvidere blive inviteret til mindre forestillinger eller videofremvisninger.

Så godt tilfreds😊

Lars Skovgaard Larsen