Generalforsamling

Generalforsamling

Sejergaardsskolen indbyder til skolens årlige generalforsamling tirsdag den 27. april 2021 kl. 17.00 i samlingssalen.

Generalforsamlingen afholdes under forudsætning af, at forsamlingsforbuddet hæves. Er dette ikke tilfældet, vil generalforsamlingen blive udskudt.

På bestyrelsens vegne
Peter E. Andersen
Formand

Generalforsamling April 2021 Indbydelse

Valg Af Tilsynsførende 2021 Indbydelse

Generalforsamling 2020 Referat

Bestyrelsens Beretning 2019

Ledelsens Beretning 2019

Bestyrelseskonstituering Pr. 18. Juni 2020

Regnskab 2019

Så godt tilfreds😊

Lars Skovgaard Larsen